نمایش یک نتیجه

فنر ضربه گیر چاله کن وارداتی

تومان 530,000
  • فنر وارداتی می باشد و قابل قیاس با نمونه های داخلی نمی باشد.

  • قابل اتصال به کلیه چاله کن ها

  • جلوگیری از فرسایش موتور

  • جلوگیری از ضربات وارده به موتور