نمایش یک نتیجه

لانس سمپاش طرح باشاک ترک

تومان 375,000

خصوصیات لانس

الف- قابلیت تنظیم دبی خروجی محلول ب – پاشش به صورت  یکنواخت ج – پاشش با طول مفید د -مصرف بهینه سم ج – کیفیت ساخت محصول